Ding 22

Bibliotheek 2.0. Daar wordt nu al zo’n 5 jaar over gesproken. Het eindproduct van deze ontwikkeling is volgens mij nog steeds niet in productie gegaan.
Zoals wel vaker in bibliotheekland wordt heel veel overlegd en gesproken en vergaderd, maar wil het met de uitvoering niet altijd vlotten.
Waardoor komt dit? Bewaakt iedereen uiteindelijk zij/haar eigen eilandje? Zijn wij bibliothecarissen onverbeterlijk eigenwijze mensen? Weten we niet waar we naartoe kunnen of willen?
Okay. Boeken zullen wellicht binnen afzienbare tijd vervangen worden door e-books. Cd’s zijn vervangen door MP3 of FLAC bestanden, Wikipedia vervangt de Winkler Prins.
Uiteraard zal ook op gezette tijden een webtoepassing gelanceerd worden waar we van denken dat die de bibliotheken overbodig zal maken.
Op internet zullen we steeds meer informatie vinden waardoor mensen minder snel geneigd zullen zijn een bibliotheek te bezoeken.
Thuis hebben we binnenkort allemaal een supersnelle internetverbinding en uiteraard weten we allemaal precies waar we de gewenste informatie kunnen vinden.
Wat we nog niet wisten of niet durfden te geloven, brengt WikiLeaks.

De alwetende ambtenaren en wethouders beramen in het gemeentehuis snode plannen om geldkranen dicht te draaien.

Mooi! Die bibliotheken kunnen we dus met een gerust sluiten.

Dat klopt zolang een bibliotheek een tempel is waar boeken en andere media bewaard worden.

Bibliotheken zullen steeds meer samenwerking moeten zoeken met partijen als scholen, content leveranciers en voorwaarden scheppen.
Bibliothecarissen zijn nog steeds bijzonder geschikt om orde te scheppen in de informatie chaos.

Welke bron biedt welke informatie? Welke bronnen zijn ‘betrouwbaar’? Waar kan ik terecht voor een antwoord op mijn vraag?

Als dat Bibliotheek 2.0 is, is er nog degelijk een toekomst.

Verder moet een jarenlang probleem opgelost worden. Bibliotheken zitten nog massaal in een slachtoffer rol. De arme bibliotheek wordt zoveel onrecht aangedaan en zijn veroordeeld tot de bedelstaf…
Nee! Laat je zien wat de bibliotheek kan, kies voor echte innovatie, bewandel nieuwe paden, laat van je horen: ‘be good and tell it’.

This entry was posted in 23-dingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s